Projekotwanie ploty z PCV na plot i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Konstrukcja balaski plastykowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ploty PCV na plot i bramę ze sztachet wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Blog at WordPress.com.